Ebuuki ezia okusoma no okujoja

Kiomo Olusuba lujojwa

Alifabeeti eya Olusuba

Ekalenda

Ebuuki ezia eminayo

Eprita

Ekimanyisio

Ne ebuuki zindi enyingi.